Budoucnost starých elektromobilů a jejich baterií: Recyklace a druhý život

Druhý život baterií elektromobilů

S přechodem k elektromobilitě a rostoucím počtem elektromobilů na silnicích se objevuje otázka: Co se stane s elektromobily a jejich bateriemi, když již nejsou schopny spolehlivě pohánět vozidla? Tento článek prozkoumá, jak lze tyto baterie recyklovat a jaký nový život mohou mít po svém použití v automobilech.

Druhý život baterií elektromobilů

Jakmile baterie elektromobilu začne ztrácet svou kapacitu a nedokáže již efektivně pohánět vozidlo na dlouhé vzdálenosti, není její život u konce. S poklesem výkonu na 70 % nebo méně začíná druhá fáze jejího života. Tato “druhá šance” baterií je klíčová nejen pro udržitelnost, ale i pro ekonomickou efektivitu.

Příklady využití baterií

 1. Domácí a obchodní skladování energie:
  • Baterie mohou být použity pro statické skladování energie ve vašem domě či garáži, pokud máte zdroj obnovitelné energie, jako jsou solární panely. To umožňuje uživatelům šetřit na účtech za energie a zvyšovat využití čisté energie.
 2. Využití v průmyslu:
  • Na větších měřítkách mohou být staré baterie použity pro napájení výrobních závodů nebo veřejného osvětlení. Například Nissan využívá staré baterie z elektromobilů k zajištění záložního napájení pro Amsterdam Arenu.
 3. Podpora maloobchodních operací:
  • Toyota plánuje instalovat vyřazené baterie mimo obchody s potravinami v Japonsku, kde budou tyto baterie ukládat energii generovanou solárními panely a podporovat tak chod chladniček a dalších zařízení uvnitř obchodů.

Ostatní Články

Recyklace baterií na konci jejich životního cyklu

Po vyčerpání všech možností jejich dalšího využití musí být baterie recyklovány, aby se minimalizoval jejich dopad na životní prostředí.

Současné metody a inovace v recyklaci

Recyklační procesy jako smětí a louhování jsou stále zdokonalovány. Příkladem může být Redwood Materials, založené bývalým technickým ředitelem společnosti Tesla, J.B. Straubelem, které se snaží vyřešit problém recyklace baterií z elektromobilů.

V Británii spustil Úřad pro vozidla s nulovými emisemi (OZEV) soutěž o 7 milionů liber, zaměřenou na vývoj řešení přímo na vozidlech, která by řešila výzvy spojené s přechodem na vozidla s nulovými emisemi, včetně zlepšení udržitelnosti.

Současný stav recyklace baterií

Většina elektromobilů používá lithium-iontové baterie, které obsahují cenné materiály jako jsou lithium, kobalt a nikl. Tyto materiály mohou být recyklovány a znovu použity ve výrobě nových baterií, což snižuje potřebu těžby nových surovin a zároveň zmenšuje ekologickou stopu.

Proces recyklace

Recyklace baterií elektromobilů zahrnuje několik kroků:

 1. Demontáž: Baterie jsou nejprve demontovány z vozidla a rozděleny na menší části.
 2. Testování a třídění: Každý článek baterie je testován, aby se zjistil jeho stav a kapacita.
 3. Mechanické zpracování: Bateriové články jsou mechanicky rozdrceny, aby se oddělily cenné materiály.
 4. Hydrometalurgické zpracování: Chemické procesy se používají k extrakci cenných kovů.
 5. Pyrometalurgické zpracování: Vysokoteplotní procesy slouží k dalšímu získání a rafinaci kovů.

Výzvy v recyklaci baterií

 • Ekonomické a technologické bariéry: Vysoké náklady na recyklaci a potřeba pokročilé technologie pro efektivní zpracování.
 • Logistické výzvy: Sběr a transport baterií z různých lokalit může být náročný a nákladný.

Kolik stojí výměna autobaterie do elektromobilu?

Náklady na výměnu baterie elektromobilu jsou jednou z klíčových otázek pro majitele těchto vozidel. Cena baterie může představovat až polovinu hodnoty automobilu, závisí na typu vozidla (luxusní proti ekonomickému) a velikosti baterie. Jak se tyto náklady vyvíjejí? A co můžeme očekávat v budoucnu.

Současný stav a cena baterií

Cena baterie elektromobilu se může pohybovat od 150 000 Kč do 460 000 Kč, v závislosti na kapacitě a výrobci. Jestliže je baterie stále v záruce, což bývá typicky 8 let a 160 000 kilometrů, měl by být výměnný akumulátor poskytnut bez dalších nákladů.

Cena mimo záruku

Pokud je baterie mimo záruku, náklady se mohou výrazně lišit. I když jsou výměny baterií stále vzácné a aktuální data o cenách jsou obtížně dostupná, průzkumy ukazují, že průměrné náklady na baterii mimo záruku byly v roce 2019 přibližně 371 000 Kč pro 100 kWh baterii, což je běžné u vozidel Tesla s dlouhým dojezdem.

Trendy a predikce cen

V roce 2019 Wharton School for Business zjistila, že cena baterií klesla o 16 % mezi lety 2007 a 2019. Pokud by tento trend poklesu cen pokračoval, odhaduje se, že do roku 2025 by cena baterie mohla dosáhnout přibližně 129 200 Kč pro 100 kWh baterii.

Mezinárodní porovnání a predikce

Podle Mezinárodní rady pro čistou dopravu (ICCT) by mohly ceny baterií klesnout na 2760 Kč/kWh do roku 2025. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) předpokládá, že průměrná cena by mohla být okolo 2300 Kč/kWh již v roce 2023. To by znamenalo, že výměna 100 kWh baterie by mohla stát přibližně 143 000 Kč do roku 2030.

Význam poklesu cen

Snižování cen baterií má klíčový význam pro celkovou dostupnost a udržitelnost elektromobilů. Zatímco ceny lithia a dalších komponent baterie vzrostly mezi lety 2021 a 2022, očekává se, že ceny se budou nadále snižovat, což umožní širší přijetí elektromobilů a snížení jejich celkových provozních nákladů.

Závěr

Budoucnost starých elektromobilů a jejich baterií je plná výzev i příležitostí. Druhý život a recyklace baterií nejenže přispívají k udržitelnosti, ale také otevírají nové ekonomické možnosti. Jak technologie postupuje, můžeme očekávat značné inovace, které optimalizují využití a recyklaci těchto zásadních komponentů elektromobility. Naše schopnost adaptovat a inovovat v tomto oboru určí, jak efektivně můžeme čelit enviromentálním výzvám budoucnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *